Genealogische data - Willem van der Stoel (1721)

Willem van der Stoel
geboren 1721 te Dordrecht

Gegevens ontleend aan Familysearch via GenVer.
en het Regionaal Archief Dordrecht
Zie uitgebreider het bronbestaand Willem van der Stoel 1721. Op het spoor gezet door het "Familieboek Van der Stoel" van W.J. van der Stoel, Leiden, 1981.
Deze Willem moet wel nr. II.1 zijn in Geslacht Stoel/van der Stoel.
Ook Marigje Heinoort komt daar voor, en wel als doopgetuige in 1743 bij de geboorte van Rokus (II,13).
Gegevens over Charlois zijn te vinden in het Gemeentearchief van de gemeente Rotterdam.
Willem van der Stoel
gedoopt 21-02-1721 te Dordrecht
beroep: broodbakker
overleden 17 januari 1756 aan boord van het VOC-schip Barbara Theodora
*
zoon van Jan van der Stoel
gedoopt 09-07-1697 te Dordrecht
en (getrouwd 19-05-1720 te Dordrecht)
Margrietje Griffioen
gedoopt 13-01-1700 te Dordrecht
*
trouwt 26-04-1743 te Ridderkerk met
Marigje / Maeijke Ariens Heijnoort (ook gespeld Heijnoord en Heinoord)
gedoopt 21-01-1714 te Ridderkerk
dochter van Arij Jacobsz Heijnoort
en Jannighje Huijgen van der Wael
overleden 29-04-1778 te Oudshoorn
*
Een testament dd. 14-03-1747 meldt dat Willem en Marigje aan de Oostendam wonen onder Hendrik Ido Ambacht.
De Oostendam ligt tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht.
In 1747 was er een Willem van der Stoel onder de weerbare mannen (tussen 16 en 60 jaar) van H-I Ambacht,
en wel "Bij en op den Oostendam". Hij was onvermogend en had als wapen een "boutroer".
Verder is er een dossier bewaard gebleven van een openbare verkoop van "meubilaire goederen en backers gereetschappen" van Willem van der Stoel die gehouden is op maandag 30 juni 1755 aan de Oostendam.
Op 4 juli 1755 zet Willem zijn handtekening in het Soldate Versoek boek van het schip genaamt De Barbara Theodora en monstert aldus aan als soldaat.
Hij overlijdt op dit schip 17 januari 1756, twee dagen voor dat het schip Kaap de Goede Hoop aandoet.
Het doopregister van Hendrik Ido Ambacht en Sandelingen-Ambacht is voor een groot deel verloren gegaan. Er is nu een hiaat tussen 1712 en 1780, zodat doopdata van kinderen van Willem en Marigje niet meer te vinden zijn.
Van vijf kinderen zijn wel (onder)trouw gegevens te vinden.
*
Kinderen:
*
Jan van der Stoel
geboren ca. 1744 te Hendrik Ido Ambacht
overleden 13-11-1798 te Leimuiden

Arij van der Stoel
geboren ca. 1745 te Hendrik Ido Ambacht
begraven 13-03-1796 te Zevenhuizen

Jacob van der Stoel
geboren 1747 te Hendrik Ido Ambacht
overleden 25-01-1823 te Oudshoorn

Grietje van der Stoel
geboren ca. 1750 te Hendrik Ido Ambacht
(trouwt 05-09-1777 te Woubrugge
met Abraham Hofsteede
geboren 05-02-1750 te Woubrugge
hij hertrouwt 16-10-1808 te Kalslagen met Elisabeth Koens
overleden 04-10-1810 te Kalslagen [kinderloos])
overleden voor 16-10-1808

Jannetje van der Stoel
geboren ca. 1751 te Hendrik Ido Ambacht
trouwt 16-05-1777 te Woubrugge
met Arij van Aalst
overleden 16-01-1828 des avonds om zes ure
te Oudshoorn, in huis 202
oud zes en zeventig jaren

Google.nl openen op nieuwe pagina   www   vanderstoel.nl