Genealogische data - Jan (van der) Stoel (1697)

Jan (van der) Stoel
geboren 1697 te Dordrecht

Zie ook Geslacht Stoel/van der Stoel.

Gegevens verder opgezocht in Erfgoedcentrum DIEP, het (ook gedeeltelijk digitale) archief van de gemeente Dordrecht.
Jan (van der) Stoel
gedoopt 09-07-1697 te Dordrecht
bij zijn doop is hij zoon van Willem Jansz Stoel
bij zijn trouwen en verder is zijn achternaam van der Stoel
In 1730 vertrekt hij naar Ridderkerk
met een indemniteitsverklaring van Dordrecht dd. 16-02-1730
samen met zijn vrouw Margarita Griffioen
en hun dan nog in leven zijnde kinderen: Willem, Johanna en Margarita.
In 1755 vertrekt hij met zijn vrouw [en met zoon Cornelis] als bakker naar Lexmond
met een indemniteitsverklaring van Dordrecht dd.16-06-1755.
In dezelfde maand geeft zijn zoon Willem het bakkersvak in Hendrik Ido Ambacht op.
Op 23 april 1763 worden op voorstel van Jan en de schout van Lexmond
nieuwe broodprijzen vastgesteld voor het werkvolk.
Op 8 september 1763 maakt hij met zijn vrouw een testament
ten overstaan van schout en schepenen van Lexmond
Op 14 juli 1766 stellen zijn vrouw Grietje en zijn zoon Cornelis een donatio inter vivos op.
overleden [voor 14 juli 1766 te Lexmond]
*
zoon van Willem Jansz Stoel
gedoopt 28-06-1673 te Dordrecht
begraven 05-08-1721 in de Nieuwkerk te Dordrecht
en (getrouwd 29-07-1696 te Dordrecht)
Cornelia van Coeverden
gedoopt 13-08-1673 te Dordrecht
begraven in de Nieuwkerk te Dordrecht 02-08-1745
*
trouwt 19-05-1720 te Dordrecht met
Margrietje Griffioen
gedoopt 13-01-1700 te Dordrecht (als Magrietje Grieffion)
overleden [na 22-12-1769:
zij is dan getuige bij de doop van kleindochter Grietje,
dochter van Jan, te Ameide]
dochter van Johannes Griffioen
gedoopt 12-10-1668 te Woerden (zie gegevens uit Woerden)
en (getrouwd 17-02-1697 te Dordrecht)
Cornelia de Jongh
*
Kinderen:
Willem van der Stoel
gedoopt 21-02-1721 te Dordrecht
overleden 17-01-1756 aan boord van het VOC-schip de Barbara Theodora
Kornelis van der Stoel
gedoopt 01-12-1722 te Dordrecht
overleden voor 16-02-1730
Johanna van der Stoel
gedoopt 21-01-1725 te Dordrecht
(trouwt 18-09-1745 te Ridderkerk
met Job Wouterse van Gogh)
begraven 25-08-1780 te Hilligersberg
Margrieta van der Stoel
gedoopt 26-03-1727 te Dordrecht
(trouwt 09-04-1751 te Ridderkerk
met Boudewijn Visser, weduwnaar van Francina Sint Nicolaas)
overleden 05-12-1802 te Ridderkerk
Adriana van der Stoel
gedoopt 23-03-1729 te Dordrecht
begraven in de Nieuwkerk te Dordrecht 04-06-1729.
Cornelia van der Stoel
gedoopt 21-05-1730 te Ridderkerk
overleden 01-07-1730 te Ridderkerk
Jan van der Stoel
gedoopt 21-10-1731 te Ridderkerk
overleden 23-11-1731 te Ridderkerk
Jan van der Stoel
gedoopt 15-03-1733 te Ridderkerk
overleden 20-11-1786 te Ameide
Cornelia van der Stoel
gedoopt 10-07-1735 te Ridderkerk
overleden 03-08-1735 te Ridderkerk
Cornelis van der Stoel
gedoopt 30-09-1736 te Ridderkerk
overleden 19-10-1736 te Ridderkerk
Cornelis van der Stoel
gedoopt 09-03-1738 te Ridderkerk
overleden 07-01-1800 te Delft
Leendert van der Stoel
gedoopt 02-04-1741 te Ridderkerk
overleden 02-12-1747 te Ridderkerk
Rokus van der Stoel
gedoopt 30-06-1743 te Ridderkerk
overleden 08-08-1743 te Ridderkerk

Google.nl openen op nieuwe pagina   www   vanderstoel.nl