Huwelijken Van der Stoel en Roest


Mijn vader Jaap van der Stoel trouwde (16-09-1942 te Leiderdorp) met een Gerritje Roest.
Dat deed een voorvader reeds eerder.
Willem van der Stoel(1774) trouwde 27-04-1800 te Oudshoorn met een Gerritje Roest.
Deze Gerritje stamt af van Simon (Zyme) Roest.
Mijn moeder stamt echter af van Abraham Roest,
de broer van Simon.
Er is dus wel een gemeenschappelijke stamvader, namelijk Gerrit Roest, gedoopt 12-06-1697 te Rotterdam.

Ook Jacob van der Stoel (1800) trouwde met een Roest,
en wel Neeltje Roest, dochter van Gijsbert Roest.
Zij is een dochter van een zoon van de broer van zijn opa, dus zijn achter-achternicht.
Jacob en Neeltje zijn tevens allebei achterkleinkind van genoemde Gerrit Roest

De kinderen van Jacobus Pieter van der Stoel (1883) en Arie Roest
vlochten een drievoudig snoer:
Geer van der Stoel en Cees Roest,
Jaap van der Stoel en Gerrie Roest,
Rikus van der Stoel en Clazien Roest.
Bijna was er nog een vierde draad:
Henk van der Stoel en Cock Roest.

Mijn neef Jaap van der Stoel, een zoon van mijn ome Siem van der Stoel (broer van Jaap)
trouwde ook een Roest, en wel mijn nicht Emmie Roest, dochter van mijn oom Herman (broer van Gerrie) en tante Saar.
Zij zijn dus geen directe familie van elkaar, maar hebben wel weer genoemde Gerrit Roest als gemeenschappelijke stamvader.
Een zelfde fenomeen doet zich voor in de vrouwlijke lijn:
Mijn neef Johan van Wijck, zoon van mijn ome Joh van Wijck en tante Annie van Wijck-van der Stoel is getrouwd met mijn nicht Gerdien van Leeuwen
dochter van mijn ome Piet van Leeuwen en tante Cok van Leeuwen-Roest.

Mijn oom Ries Roest trouwde met Dora van der Zwan.
Haar oma, Masje van der Stoel (1864) is via Gerrit van der Stoel (1835) en Simon van der Stoel (1801) een achterkleindochter van de Willem van der Stoel (1774) die met Gerritje Roest (1774) trouwde.
Oom Ries en tante Dora blijken dus ook Gerrit Roest, (1697) als gemeenschappelijke voorvader te hebben!