Genealogische data - Jacobus Pieter van der Stoel (1883)

Jacobus Pieter (Jacob) van der Stoel
geboren 06-09-1883 te Leiderdorp


grootvader van Anne Lize van der Stoel
In Gens Nostra, jaargang XXXVIII (1983), nr. 7/8 (juli/augustus), blz. 222 wordt ten onrechte 1881 als zijn geboortejaar opgegeven, en 1903 als jaar van trouwen.
Jacobus Pieter van der Stoel
geboren 06-09-1883 te Leiderdorp
overleden 30-07-1962 te Leiden
begraven te Leiderdorp
*
Jacob werd veehouder op de boerderij van zijn vader (zie foto).
Deze was gelegen tussen het jaagpad langs de Oude Rijn en de Hoofdstraat te Leiderdorp,
schuin tegenover de voormalige Gereformeerde kerk.
Eigenlijk geen wonder dat 2 zoons (A.G. en J.P.) predikant werden!
Begin november 1925 ging Jacob naar hoeve Carola,
een nieuwe modelboerderij aan de Roomburgerweg te Zoeterwoude.
Zoon S.J. nam de oude boerderij over.
Deze werd in 1944 door de Duitsers afgebroken.
S.J. ging toen naar boerderij Bijdorp
(op de hoek van de Van der Valk Boumanweg en de Berkenkade).
In de vijftiger jaren liet Jacob een nieuw huis bouwen
op de hoek van de Acacialaan en de Berkenkade.
Zoon S.J. ging toen naar de Carola hoeve.
Jacob werd ridder in de Orde van Oranje Nassau
(Staatscourant 1949, nr. 38A, dd. 30-04-1949, blz. 13)
en kreeg bovendien de Ster der derde klasse in de Orde van de Ster van de Italiaanse Solidariteit
(Staatsalmanak 1955, blz. 29).
*
zoon van
Simon Johannes van der Stoel (*Aarlanderveen 28-05-1837-†Leiderdorp 17-01-1923)
en (getrouwd 21-11-1861 te Leiderdorp)
Wilhelmina Maria Brouwer (*Leiderdorp 21-02-1840-†Leiderdorp 28-11-1921)
*
trouwt 30-03-1905 te Leiderdorp met
Geertruida van Osnabrugge
geboren 22-09-1885 te Harmelen
(zie foto van Jacob en Geertruida (1) en foto van Jacob en Geertruida (2)
overleden 10-08-1965 te Loosduinen
begraven te Leiderdorp
dochter van Adrianus Gijsbertus van Osnabrugge (*Harmelen 05-07-1860-†Ermelo 10-11-1940)
en (getrouwd 10-01-1884 te Harmelen)
Geertruida van Luinen (*Werkhoven 25-01-1862-†Leiderdorp 11-10-1919)
(zie foto van haar ouders en van het hele gezin (Geertruida links op de voorste rij)
*
uit dit huwelijk 10 kinderen:
(zie foto van het gezin in 1955, zonder Gerrit en Ada
en foto van JPI en vrouw met Gerrit en Ada
en foto van het gezin in 1955, met Gerrit en Ada)
Wilhelmina Maria (Mien) van der Stoel
geboren 10-03-1906 te Leiderdorp
overleden 21-02-1977 te Loosduinen (ongehuwd)
begraven te Leiderdrp
Adrianus Gijsbertus (Ad) van der Stoel
geboren 29-03-1907 te Leiderdorp
trouwt 15-01-1942 te Zeist
met Cornelia (Corrie) Sieling (*Bleiswijk 08-06-1915-†Bergen op Zoom 21-12-2014)
overleden 03-07-1986 te Bergen op Zoom
vader van Anne Lize van der Stoel
Simon Johannes (Siem) van der Stoel
geboren 19-05-1908 te Leiderdorp
trouwt 09-05-1935 te Leimuiden
met Maartje Maria (Ma) Treur(*Leimuiden 07-01-1911-†Leiderdorp 30-01-2013)
overleden 07-12-1969 te Leiderdorp
Jan Hendrik (Jan) van der Stoel
geboren 07-11-1909 te Leiderdorp
trouwt augustus 1938 te Koudekerk aan den Rijn
met Antje Wille (*Koudekerk 15-06-1907-†Warmond 13-02-1996)
geen kinderen
overleden 04-04-1968 te Leiderdorp
Gerrit Jacobus (Gerrit) van der Stoel
geboren 14-01-1911 te Leiderdorp
trouwt juni 1931 te Leiden
met Ada de Graaf (* Leiderdorp 26-02-1914-†Ramona, CA, USA 17-02-2007)
overleden 12-07-1970 te San Diego CA (U.S.A.)
Geertruida (Geer) van der Stoel
geboren 26-02-1913 te Leiderdorp
trouwt 19-11-1936 te Zoeterwoude
met Cornelis (Cees / Casey) Roest (broer van Ger)
(*Leiderdorp 12-02-1912-†San Marcos, CA, USA 19-04-2009)
overleden 19-02-2005 te Chino Valley, U.S.A.
Jacobus Pieter (Jaap) van der Stoel
geboren 06-07-1914 te Leiderdorp
trouwt 16-09-1942 te Leiderdorp
met Gerritje (Ger) Roest
(*Leiderdorp 28-02-1917-†Geldrop 12-03-2015)
overleden 18-11-2006 te Geldrop
Hendrik Dirk (Henk) van der Stoel
geboren 06-04-1917 te Leiderdorp
verloofd 01-01-1938 met Cornelia (Cok) Roest (zus van Ger)
overleden 17-09-1938 te Zoeterwoude
Antje (Annie) van der Stoel
geboren 21-02-1919 te Leiderdorp
trouwt 05-07-1945 te Leiderdorp
met Johannes (Joh) van Wijck FDzn (*Leiderdorp 30-12-1914-†Leiden 30-04-1998)
overleden 05-05-2006 te Leiderdorp
Hendrikus (Rikus / Henry) van der Stoel
geboren 27-09-1921 te Leiderdorp
trouwt 16-05-1946 te Zoeterwoude
met Clazina (Clazien) Roest (zus van Ger)
(*Leiderdorp 12-05-1923-†Chino U.S.A. 04-06-2015)
overleden 23-10-1992 te San Bernardino CA (U.S.A.)

Google.nl openen op nieuwe pagina   www   vanderstoel.nl